Artikkel header bakgrunn

Bluestone, et internasjonalt teknologiselskap som tilbyr en moderne SaaS-løsning for håndtering av produktinformasjon (PIM), og WebOn, en ledende Nordisk IT-tilbyder av systemer for PIM, e-handel og omnikanal-handel, har annonsert fusjon av de to selskapene.

Din digitale commerce plattform

The Heart of Digital Commerce

Bluestone, et internasjonalt teknologiselskap som tilbyr en moderne SaaS-løsning for håndtering av produktinformasjon (PIM), og WebOn, en ledende Nordisk IT-tilbyder av systemer for PIM, e-handel og omnikanal-handel, har annonsert fusjon av de to selskapene.

WebOn fusjonerer med Bluestone for å skape et internasjonalt ledende selskap for PIM og e-Handel.

Bluestone Digital Commerce Platform er en PIM & Commerce løsning som er ett hundre prosent skybasert. Det betyr enklere, smartere og raskere utvikling av handelsfremmende tjenester enn i noe annet miljø vi kjenner. Løsningen – som kjører i AWS – kommuniserer over standardiserte APIer for sammenkopling av nye innovative tjenester. Du som kunde kan med andre ord enkelt kan kople på og av smarte tredjeparts-tjenester ettersom verden – og din bedrifts behov – endrer seg.

Det nye selskapet får navnet Bluestone, og vil tilby sine kunder en unik kombinasjon av e-handelsfunksjonalitet og effektive systemer for håndtering av rik produktinformasjon. Produkt- og tjenesteporteføljen vil svare på moderne handelsbedrifters krav til effektiv håndtering av produktinformasjon i sine markeds- og salgskanaler.